Bài 2 trang 160 (Phép trừ) SGK Toán 5

Tìm x: a) x + 5,84 = 9,16.

Quảng cáo

Đề bài

Tìm \(x\):

a) \(x + 5,84 = 9,16;\)                                  b) \(x - 0,35 = 2,55.\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng các quy tắc:

- Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Lời giải chi tiết

a) \(x + 5,84 = 9,16\)

    \(x = 9,16 - 5,84\)

    \(x = 3,32\)

b) \(x - 0,35 = 2,55\)

    \(x = 2,55 + 0,35\)

    \(x = 2,9\)

>> Xem đầy đủ lời giải bài 1, 2, 3 trang 159, 160 SGK toán 5: Tại đây

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài