Bài 2 trang 158 SGK Toán 5

Giải bài 2 trang 158 SGK Toán 5. Tính bằng cách thuận tiện nhất: a) (689 + 875) + 125 ;

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) \((689 + 875) + 125\) ;                     \(581 + (878 + 419)\).

b) \(\left(\dfrac{2}{7} + \dfrac{4}{9}\right)+\dfrac{5}{7}\) ;                 \(\dfrac{17}{11}+\left( \dfrac{7}{15}+\dfrac{5}{11}\right) \).

c) \(5,87 + 28,69 + 4,13\) ;                    \(83,75 + 46,98 + 6,25\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng để nhóm các số có tổng là số tròn trăm, tròn nghìn ... hoặc nhóm các phân số, số thập phân có tổng là số tự nhiên.

Lời giải chi tiết

a) \((689 + 875) + 125\) \(= 689 + (875 + 125)\) \(= 689 + 1000 = 1689\).

    \(581 + (878 + 419)\) \(= (581 + 419) + 878\) \(= 1000 + 878 = 1878\).

b)  \(\left(\dfrac{2}{7} + \dfrac{4}{9}\right)+\dfrac{5}{7}\) \(= \left(\dfrac{2}{7} + \dfrac{5}{7}\right)+\dfrac{4}{9}\) \(= \dfrac{7}{7} +\dfrac{4}{9}\) \(= 1 +\dfrac{4}{9} = 1\dfrac{4}{9}\)  ;                   \(\dfrac{17}{11}+\left( \dfrac{7}{15}+\dfrac{5}{11}\right)\) \(= \left(\dfrac{17}{11} + \dfrac{5}{11}\right)+\dfrac{7}{15}\,\)\(= \dfrac{22}{11} +\dfrac{7}{15}\) \(= 2 +\dfrac{7}{15} = 2\dfrac{7}{15}\).

c) \(5,87 + 28,69 + 4,13\) \(= (5,87 + 4,13) + 28,69\) \(= 10 + 28,69 = 38,69\). 

   \(83,75 + 46,98 + 6,25\) \(= (83,75 + 6,25) + 46,98\) \(= 90 + 46,98 = 136,98\).

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Phép cộng
list
close
Gửi bài Gửi bài