Bài 2 trang 104 SGK Toán 5

Giải bài 2 trang 104 SGK Toán 5. Một khu đất có kích thước theo hình vẽ dưới đây.

Quảng cáo

Đề bài

Một khu đất có kích thước theo hình vẽ dưới đây. Tính diện tích khu đất đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chia hình vẽ ban đầu thành các hình chữ nhật nhỏ, sau đó tính diện tích các hình đó.

Diện tích khu đất bằng tổng diện tích các hình chữ nhật nhỏ.

Lời giải chi tiết

Cách 1: Chia khu đất thành ba hình chữ nhật như sau:

Hình III có chiều dài là 100,5m và chiều rộng là 30m.

Diện tích hình III là :                                   100,5 × 30 = 3015 (m2) 

Hình II có chiều dài là:                                100,5  40,5 = 60 (m)

Hình II có chiều rộng là:                              50  30 = 20 (m)

Diện tích của hình II là:                               60 × 20 = 1200 (m2)

Hình I có chiều dài là:                                 40,5 + 60 = 100,5 (m)

Hình I có chiều rộng là:                               50  20 = 30 (m)

Diện tích hình I là :                                     100,5 × 30 = 3015 (m2) 

Diện tích của khu đất là:                              3015 + 1200 + 3015 = 7230 (m2

Đáp số: 7230m2.

Cách 2: Diện tích của khu đất bằng diện tích hình chữ nhật bao phủ trừ đi diện tích của hai hình chữ nhật nhỏ với các kích thước là 50m và 40,5m.

Chiều dài của hình chữ nhật bao phủ là:               40,5 + 100,5 = 141 (m)

Chiều rộng của hình chữ nhật bao phủ là:             50 + 30 = 80 (m)

Diện tích của hình chữ nhật bao phủ là:                141 × 80 = 11280 (m2

Tổng diện tích của hai hình chữ nhật nhỏ là:         (50 × 40,5) × 2 = 4050 (m2)

Diện tích của khu đất là:                                      11280  4050 = 7230 (m2)

Đáp số: 7230m2.

Lưu ý: Có nhiều cách chia khu đất đã cho thành các hình chữ nhật nhỏ, học sinh có thể tùy chọn cách chia phù hợp.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Luyện tập về tính diện tích
list
close
Gửi bài Gửi bài