Bài 1 trang 90 SGK Toán 5

Đặt tính rồi tính.

Quảng cáo

Đề bài

Đặt tính rồi tính:

a) 39,72 + 46,18                                        b) 95,64 – 27,35

c) 31,05 × 2,6                                            d) 77,5 : 2,5

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đặt tính rồi tính theo các quy tắc đã học về các phép tính với số thập phân.

Lời giải chi tiết

>> Xem đầy đủ lời giải bài 1, 2, 3, 4 trang 89, 90 SGK Toán 5: Tại đây

loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài