Bài 1 trang 22 (Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài) SGK Toán 5

a) Viết cho đầy đủ bằng đơn vị đo độ dài sau:

Quảng cáo

Đề bài

a) Viết cho đầy đủ bằng đơn vị đo độ dài sau:

 

b) Nhận xét: Hai đơn vị đo độ dài liền nhau:

- Đơn vị lớn gấp \(10\) lần đơn vị bé;

- Đơn vị bé bằng \( \dfrac{1}{10} \) đơn vị lớn.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào lí thuyết về các đơn vị đo độ dài đã học để hoàn thành bảng đã cho.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài