Bài 1 trang 111 SGK Toán 5

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 1,5m.

Quảng cáo

Đề bài

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 1,5m.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 4.

Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 6. 

Lời giải chi tiết

Tóm tắt:

Cạnh hình lập phương: 1,5m

Diện tích xung quanh: ... m?

Diện tích toàn phần: ... m?

Diện tích xung quanh của hình lập phương đã cho là:

1,5 × 1,5 × 4 = 9 (m2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương đã cho là:

    1,5 × 1,5 × 6 = 13,5 (m2)

Đáp số: Diện tích ×ung quanh: 9m;

            Diện tích toàn phần: 13,5m2

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài