Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 78 SGK Toán 4

Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính:

a) 67494 : 7                          b) 359361 : 9

   42789 : 5                               238057 : 8

Phương pháp giải:

Đặt tính theo cột dọc, sau đó chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Cách giải:

 Vậy: 67494 : 7 = 9642                             Vậy: 42789 : 5  = 8557 (dư 4)

 Vậy: 359361 : 9 = 39929                        Vậy: 238057 : 8 = 29757 (dư 1).

Câu 2

Video hướng dẫn giải

Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là :

a) 42 506 và 18 472                                  b) 137 895 và 85 287

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức:

    Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ;                        Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2

Lời giải chi tiết:

a) Số bé là :

             (42 506 – 18 472) : 2 = 12 017

   Số lớn là :

             42 506 - 12 017 = 30 489

                              Đáp số: Số bé: 12 017.

                                          Số lớn : 30 489.

b) Số bé là : 

            (137 895 – 85 287) : 2 = 26 304

   Số lớn là :

            137 895 - 26 304 = 111 591

                               Đáp số: Số bé: 26 304;

                                          Số lớn: 111 591.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Một chuyến xe lửa có 3 toa xe, mỗi toa xe chở 14 580 kg hàng và có 6 toa xe khác, mỗi toa chở 13 275kg hàng. Hỏi trung bình mỗi toa xe chở bao nhiêu ki-lô-gam hàng ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

3 toa xe, mỗi toa xe chở : 14 580kg

6 toa xe, mỗi toa xe chở : 13 275kg

Trung bình mỗi toa chở   : ... kg ?

Cách giải

- Tính tổng số toa xe chở hàng.

- Tính số hàng do 3 toa xe chở và 6 xe chở được.

- Tính số hàng trung bình mỗi xe chở được ta lấy tổng số hàng chuyến xe lửa đó chở được chia cho tổng số toa xe chở hàng.

Lời giải chi tiết:

Số toa xe chở hàng là:

            \(3 + 6 = 9\) (toa)

Số hàng do 3 toa chở là:

            \(14580 \times 3 = 43740\;(kg)\)

Số hàng do 6 toa khác chở là:

            \(13275 \times 6 = 79650\;(kg)\)

Số hàng do 9 toa chở là:

            \(43740 + 79650 = 123390\;(kg)\)

Trung bình mỗi toa xe chở số hàng là:

             \(123390 : 9 = 13710\;(kg)\)

                                    Đáp số: \(13710kg.\)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Tính bằng hai cách:

 \(a)\;(33164 + 28528) : 4\);                           

\(b)\;(403494 - 16415) : 7\).

Phương pháp giải:

Cách 1: Thực hiện trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Cách 2: Áp dụng cách chia một tổng hoặc một hiệu cho một số.

Lời giải chi tiết:

a) \((33164 + 28528) : 4 = \;?\)                        

Cách 1:                                                             

\((33164 + 28528) : 4 \)                                         

\(= 61692 : 4 = 15423\)                                    

Cách 2:                                                              

\((33164 + 28528) : 4 \)                                                 

\(= 33164 : 4 + 28528 : 4 \)                                             

\(= 8291 + 7132 = 15423\)                                 

 

b) \((403494 - 16415) : 7 = \;?\)

  Cách 1:

  \((403494 - 16415) : 7 \)     

\(= 387079 : 7 = 55297\)

 Cách 2:

\((403494 - 16415) : 7 \)

\(= 403494 : 7 - 16415 : 7\) 

\(= 57642 - 2345 = 55297\)

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close