Bài 1, 2, 3, 4 trang 143, 144 SGK Toán 4

Bài 1: Tính diện tích hình thoi biết...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Tính diện tích hình thoi biết:

a) Độ dài đường chéo là \(19cm\) và \(12cm\);

b) Độ dài các đường chéo là \(30cm\) và \(7dm\).

Phương pháp giải:

Nếu độ dài hai đường chéo chưa cùng đơn vị đo thì ta đổi về cùng đơn vị đo, sau đó để tính diện tích hình thoi ta lấy tích của độ dài hai đường chéo chia cho \(2\). 

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích hình thoi là:  

                 \(\dfrac{19×12}{2}=114\;(cm^2)\)

b) Cách 1 : Đổi \(7dm = 70cm.\)

Diện tích hình thoi là: 

                 \(\dfrac{30×70}{2}=1050\;(cm^2)\) 

Cách 2 : Đổi \(30cm = 3dm.\)

Diện tích hình thoi là: 

                 \(\dfrac{3×7}{2}=\dfrac{21}{2}\;(dm^2)\) 

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Một miếng kính hình thoi có độ dài các đường chéo là \(14cm\) và \(10cm\). Tính diện tích miếng kính đó.

Phương pháp giải:

Để tính diện tích miếng kính hình thoi ta lấy tích của độ dài hai đường chéo chia cho \(2\) (cùng một đơn vị đo). 

Lời giải chi tiết:

Diện tích miếng kính hình thoi là:

\(\dfrac{14×10}{2}=70\;(cm^2)\) 

             Đáp số: \(70cm^2\).

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Cho bốn hình tam giác, mỗi hình như hình bên :

a) Hãy xếp bốn hình tam giác đó thành một hình thoi như hình dưới đây:

b) Tính diện tích hình thoi.

Phương pháp giải:

 Để tính diện tích hình thoi ta lấy tích của độ dài hai đường chéo chia cho \(2\) (cùng một đơn vị đo). 

Lời giải chi tiết:

a) Có thể xếp hình như sau: 

b) Độ dài đường chéo thứ nhất của hình thoi là:

                  \( 2 × 2 =4 \;(cm)\)

Độ dài đường chéo thứ hai của hình thoi là:

                  \( 3 × 2 =6 \;(cm)\)

Diện tích của hình thoi là:

                  \(\dfrac{4×6}{2}=12\;(cm^2)\)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Thực hành: Gấp tờ giấy hình thoi (theo hình vẽ) để kiểm tra các đặc điểm sau đây của hình thoi:

- Bốn cạnh đều bằng nhau.

- Hai đường chéo vuông góc với nhau.

- Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ và gấp tờ giấy theo hướng dẫn.

Lời giải chi tiết:

Học sinh gấp tờ giấy hình thoi theo hình vẽ để thấy được:

- Bốn cạnh của hình thoi đều bằng nhau.

- Hai đường chéo vuông góc với nhau.

- Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài