Xu hướng biến đổi tính kim loại, tính phi kim

Tính kim loại và phi kim được đặc trưng bởi yếu tố nào? ính kim loại và phi kim biến đổi như nào đối với các nguyên tố nhóm A?

Quảng cáo

Tính kim loại và phi kim được đặc trưng bởi yếu tố nào?

Tính kim loại đặc trưng bởi khả năng nhường electron, tính phi kim đặc trưng bởi khả năng nhận electron.

Quảng cáo
decumar

Tính kim loại và phi kim biến đổi như nào đối với các nguyên tố nhóm A?

Trong một chu kì, tính phi kim của các nguyên tố có xu hướng tăng dần, tính kim loại giảm dần

Trong một nhóm, tính phi kim giảm, tính kim loại tăng.

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close