Tính chất vật lí của đơn chất halogen

Các đơn chất halogen có xu hướng biến đổi vật lí như nào? Vì sao đơn chất halogen có xu hướng biến đổi vật lí tăng dần?

Quảng cáo

Nhóm halogen có vị trí nào trong bảng tuần hoàn?

Nhóm halogen là nhóm VIIA trong bảng tuần hoàn.

Quảng cáo
decumar

Nhóm halogen gồm những nguyên tố nào?

Nhóm halogen bao gồm các nguyên tố: fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine, tennessine.

Dạng tồn tại trong tự nhiên của nguyên tố halogen là gì?

Các nguyên tố halogen thường tồn tại ở dạng hợp chất, trong các quặng

Ví dụ: fluorine có trong quặng fluoritee hoặc cryolite. Bromine có trong nước biển…

Các đơn chất halogen có xu hướng biến đổi vật lí như nào?

Các đơn chất halogen có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi tăng dần.

Thể ở điều kiện thường tăng dần từ khí – lỏng – rắn. Màu sắc đậm dần: lục nhạt – vàng lục – nâu đỏ - tím đen.

Vì sao đơn chất halogen có xu hướng biến đổi vật lí tăng dần?

Vì khối lượng phân tử và tương tác van der Waals tăng tần từ F2 đến I2.

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close