Khái niệm nguyên tố hóa học

Nguyên tố hóa học là gì? Nguyên tố hóa học được kí hiệu như nào?

Quảng cáo

Nguyên tố hóa học là gì?

Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử có cùng số hạt proton

Quảng cáo
decumar

Nguyên tố hóa học được kí hiệu như nào?

Nguyên tố hóa học được kí hiệu: \({}_Z^AX\)

Với: X là kí hiệu tên nguyên tố

Z: số hiệu nguyên tử

A: số khối

Ví dụ: \({}_2^4He\)

Số hiệu nguyên tử được xác định như thế nào?

Số hiệu nguyên tử (Z) = số proton

Số khối bằng gì?

Số khối = khối lượng nguyên tử = P + N

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close