Cân bằng phản ứng oxi hóa - khử

Các bước cân bằng phản ứng oxi hóa khử là gì? Ý nghĩa của phản ứng oxi hóa khử là gì?

Quảng cáo

Các bước cân bằng phản ứng oxi hóa khử là gì?

Có 4 bước để cân bằng phản ứng oxi hóa khử

Quảng cáo
decumar

Bước 1: Xác định sự thay đổi số oxi hóa trước và sau phản ứng của các nguyên tử

Bước 2: Viết các quá trình oxi hóa và quá trình khử

Bước 3: Thăng bằng electron bằng cách nhân thêm hệ số vào các quá trình nhường và nhận sao cho tổng số electron nhường bằng tổng số electron nhận.

Bước 4: Điền hệ số cân bằng sau bước 3 và hoàn thành phương trình

Ví dụ: Cho phản ứng: \(Cu + HN{O_3} \to Cu{(N{O_3})_{_2}} + NO + {H_2}O\)

Bước 1: \(\mathop {Cu}\limits^0  + H\mathop N\limits^{ + 5} {O_3} \to \mathop {Cu}\limits^{ + 2} {(N{O_3})_{_2}} + \mathop N\limits^{ + 2} O + {H_2}O\)

Bước 2: \(\begin{array}{l}\mathop {Cu}\limits^0  \to \mathop {Cu}\limits^{ + 2}  + 2e\\\mathop N\limits^{ + 5}  + 3e \to \mathop N\limits^{ + 2} \end{array}\)

Bước 3: \(\begin{array}{l}\mathop {Cu}\limits^0  \to \mathop {Cu}\limits^{ + 2}  + 2e|x3\\\mathop N\limits^{ + 5}  + 3e \to \mathop N\limits^{ + 2} |x2\end{array}\)

Bước 4: \(3Cu + 8HN{O_3} \to 3Cu{(N{O_3})_{_2}} + 2NO + 4{H_2}O\)

Ý nghĩa của phản ứng oxi hóa khử là gì?

Phản ứng oxi hóa khử có ý nghĩa rất quan trọng và có ứng dụng trong đời sống

+ phản ứng liên quan đến việc cung cấp năng lượng

+ phản ứng liên quan đến việc lưu trữ năng lượng

  • Phản ứng oxi hóa - khử

    Phản ứng oxi hóa khử là gì? Chất khử là gì? Chất oxi hóa là gì?

  • Số oxi hóa

    Số oxi hóa là gì? Quy tắc xác định số oxi hóa của nguyên tử các nguyên tố trong hợp chất là gì?

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close