Lớp electron

Các electron có cùng năng lượng khi nào? Số lượng electron và số lượng AO trong lớp electron bằng bao nhiêu?

Quảng cáo

Các electron có cùng năng lượng khi nào?

Các electron có cùng năng lượng khi thuộc cùng lớp electron.

Quảng cáo
decumar

Số lượng electron và số lượng AO trong lớp electron bằng bao nhiêu?

- lớp thứ n có n2 AO

- Lớp thứ n có tối đa 2n2 electron

Ví dụ: Nitrogen có 7 electron, nitrogen có 7: 2 = 3 dư 1 => Có 4 AO. Vì mỗi AO chứa tối đa 2 electron => có 3 AO chứa 2 electron và 1 AO chứa 1 electron

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close