Chu kì, nhóm

Chu kì là gì? Nhóm là gì?

Quảng cáo

Chu kì là gì?

Chu kì là tập hợp các nguyên tố hóa học có cùng số lớp electron, được xếp thành hàng theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân từ trái sang phải

Quảng cáo
decumar

Nhóm là gì?

Là tập hợp các nguyên tố hóa học mà nguyên tử cấu hình electron tương tự nhau, được xếp thành cột theo chiều tăng điện tích hạt nhân từ trên xuống dưới

Vì sao khi biết cấu hình của nguyên tử nguyên tố có thể xác định được vị trí của nguyên tố đó trong bảng tuần hoàn?

Từ cấu hình electron, ta biết được

+ Tổng số electron = số proton = số Z => Số thứ tự của nguyên tố trong bảng tuần hoàn

+ Số lớp elctron = số chu kì => Xác định được chu kì của nguyên tố

+ Số electron lớp ngoài cùng = số nhóm => Xác định được nhóm của nguyên tố trong bảng tuần hoàn

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close