Hydrogen halide và hydrohalic acid

Xu hướng biến đổi tính chất vật lí của hydrogen halide là gì? Tính khử của một số ion halide thể hiện như thế nào?

Quảng cáo

Xu hướng biến đổi tính chất vật lí của hydrogen halide là gì?

Quảng cáo
decumar

Xu hướng phân cực giảm dần vì độ âm điện giảm từ fluorine đến iodine

Giá trị nhiệt độ sôi tăng dần từ hydrogen chloride đến hydrogen iodide. Vì sự tăng khối lượng phân tử từ HCl đến HI và sự tăng kích thước, số electron trong các phân tử từ HCl đến HI.

Tính khử của một số ion halide thể hiện như thế nào?

Ion Br-, I- thể hiện tính khử khi tác dụng với dung dịch  H2SO4

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close