Phân lớp electron

Phân lớp electron là gì?Nguyên tắc sắp xếp các electron vào phân lớp là gì?

Quảng cáo

Phân lớp electron là gì?

Mỗi lớp electron được chia thành các phân lớp theo nguyên tắc: các electron thuộc cùng một phân lớp có năng lượng bằng nhau.

Quảng cáo
decumar

Nguyên tắc sắp xếp các electron vào phân lớp là gì?

Số lượng và kí hiệu các phân lớp trong một lớp:

- Lớp electron thứ n có n phân lớp và được kí hiệu lần lượt là ns, np, nd, nf… Cụ thể:

+ Lớp K, n = 1: có 1 phân lớp, được kí hiệu là 1s

+ Lớp L, n = 2: có 2 phân lớp, được kí hiệu là 2s và 2p

+ Lớp M, n = 3: có 3 phân lớp, được kí hiệu là 3s, 3p, 3d

- Số lượng AO trong mỗi phân lớp

+ Phân lớp ns chỉ có 1 AO

+ Phân lớp np có 3 AO

+ Phân lớp nd có 5 AO

+ Phân lớp nf có 7 AO

- Số electron trong mỗi phân lớp được biểu diễn bằng chỉ số phía trên, bên phải kí hiệu phân lớp. Phân lớp nào đã có tối đa electron thì được gọi là phân lớp bão hòa.

Ví dụ: kí hiệu 1s2 cho biết phân lớp 1s có 2 electron. 1s2 được gọi là phân lớp bão hòa do phân lớp 1s chỉ có AO chứa tối đa 2 electron.

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close