Xu hướng biến đổi thành phần và tính acid, tính base

Xu hướng biến đổi thành phần của các oxide cao nhất là gì? Tính acid, tính base của oxide cao nhất biến đổi như thế nào trong cùng một chu kì?

Quảng cáo

Xu hướng biến đổi thành phần của các oxide cao nhất là gì?

Trong một chu kì, theo chiều tăng điện tích hạt nhân tỉ số giữa số nguyên tử oxygen với số nguyên tử của nguyên tố còn lại trong các oxide cao nhất có xu hướng tăng dần.

Quảng cáo
decumar

Ví dụ: Na và Cl Tcùng một chu kì 3. Hóa trị oxide của Na với O là Na2O, hóa trị oxide của Cl với O là Cl2O7.

=> Trong cùng một chu kì, hóa trị của nguyên tố với oxygen tăng dần.

Tính acid, tính base của oxide cao nhất biến đổi như thế nào trong cùng một chu kì?

Trong cùng một chu kì, tính acid tăng dần, tính base giảm dần.

 

Xu hướng biến đổi tính acid, tính base của hydroxide như thế nào?

Trong cùng một chu kì, theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân, tính acid của các hydroxide có xu hướng tăng dần, tính base của chúng giảm dần.

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close