Định luật tuần hoàn và ý nghĩa của bảng tuần hoàn

Tính chất của các nguyên tố và đơn chất, biến đổi tuần hoàn như thế nào? Bảng tuần hoàn có ý nghĩa như thế nào trong Hóa học?

Quảng cáo

Tính chất của các nguyên tố và đơn chất, biến đổi tuần hoàn như thế nào?

Quảng cáo
decumar

Tính chất của đơn chất, hợp chất biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử.

Bảng tuần hoàn có ý nghĩa như thế nào trong Hóa học?

Khi biết vị trí của một nguyên tố trong bảng tuần hoàn có thể đưa ra dự đoán về tính chất của đơn chất cũng như hợp chất của nó.

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close