Biểu diễn cấu hình electron theo ô orbital

Quy tắc biểu diễn cấu hình electron theo ô orbital là gì?

Quảng cáo

Quy tắc biểu diễn cấu hình electron theo ô orbital là gì?

Có 3 quy tắc để biểu diễn cấu hình electron theo ô orbital

Quảng cáo
decumar

Quy tắc 1: Biết cấu hình electron của nguyên tử

Quy tắc 2: Biểu diễn mỗi AO bằng một ô vuông, các AO trong cùng phân lớp thì viết liền nhau, các AO khác phân lớp thì biết tách nhau. Thứ tự các ô orbital từ trái sang phải theo thứ tự như cấu hình electron

Quy tắc 3: Điền electron vào từng ô orbital theo thứ tự lớp và phân lớp. Mỗi electron biểu diễn bằng một mũi tên. Trong mỗi phân lớp, electron được phân bố sao cho số electron độc thân là lớn nhất, electron được điền vào các ô orbital theo thứ tự từ trái sang phải. 2 electron trong cùng 1 ô có mũi tên ngược nhau

Ví dụ:  

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close