Lực van der Waals

Lực van der Waals là gì? Tương tác van der waals có ảnh hưởng gì đến tính chất của hợp chất?

Quảng cáo

Lực van der Waals là gì?

Tương tác van der waals là một loại liên kết rất yêu, hình thành do tương tác hút tĩnh điện giữa các cực trái dấu của phân tử

Quảng cáo
decumar

Tương tác van der waals có ảnh hưởng gì đến tính chất của hợp chất?

Tương tác van der Waals làm tăng nhiệt độ nóng chảy ra nhiệt độ sôi của các chất. Mức độ ảnh hưởng yếu hơn liên kết hydrogen.

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close