Định luật tác dụng khối lượng

Định luật tác dụng khối lượng được phát biểu như thế nào?

Quảng cáo

Định luật tác dụng khối lượng được phát biểu như thế nào?

Quảng cáo
decumar

Định luật tác dụng khối lượng: tốc độ phản ứng tỉ lệ thuận với tích nồng độ các chất tham gia phản ứng với số mũ thích hợp

\(v = k.C_A^a.C_B^b\)

Trong đó: CA, CB là nồng độ chất tham gia

Định luật tác dụng khối lượng áp dụng cho các phản ứng đơn giản.

Phản ứng đơn giản là gì?

Phản ứng đơn giản là phản ứng chỉ diễn ra qua một giai đoạn duy nhất, chất phản ứng tạo thành sản phẩm không thông qua một chất trung gian nào khác.

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close