Số oxi hóa

Số oxi hóa là gì? Quy tắc xác định số oxi hóa của nguyên tử các nguyên tố trong hợp chất là gì?

Quảng cáo

Số oxi hóa là gì?

Số oxi hóa của một nguyên tử một nguyên tố trong hợp chất là điện tích của nguyên tử nguyên tố đó với giả định đây là hợp chất ion.

Quảng cáo
decumar

Quy tắc xác định số oxi hóa của nguyên tử các nguyên tố trong hợp chất là gì?

Quy tắc 1:

+ Số oxi hóa của nguyên tử nguyên tố trong đơn chất bằng 0

+ Số oxi hóa của H là +1 (trừ một số hydride: NaH, CaH2,…); số oxi hóa của O là -2 (trừ một số trường hợp: OF2, H2O2,..); số oxi hóa của kim loại kiềm là: +1; số oxi hóa của kiềm thổ là: + 2; số oxi hóa của nhôm: +3

Quy tắc 2: tổng số số oxi hóa của các nguyên tử trong hợp chất bằng 0; trong một ion đa nguyên tử bằng chính điện tích của ion đó.

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close