Cấu tạo nguyên tử

Nguyên tử là gì? Cấu tạo của nguyên tử là gì?

Quảng cáo

Nguyên tử là gì?

Nguyên tử là hạt vô cùng, trung hòa về điện được cấu tạo từ những hạt bé hơn

Quảng cáo
decumar

Cấu tạo của nguyên tử là gì?

Nguyên tử gồm 2 phần là hạt nhân và vỏ nguyên tử

Hạt nhân nguyên tử và vỏ nguyên tử được cấu tạo từ đâu?

Hạt nhân nguyên tử cấu tạo từ hạt proton và neutron

Vỏ nguyên tử gồm hạt electron

Điện tích hạt nhân và vỏ nguyên tử bằng bao nhiêu?

Hạt nhân mang điện tích (+) vì hạt neutron không mang điện, hạt proton mang điện tích dương

Vỏ nguyên tử mang điện tích (-) vì hạt electron mang điện tích âm

Vì sao hạt proton bằng hạt electron?

Vì nguyên tử trung hòa về điện nên số hạt proton bằng số hạt electron

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close