Enthalpy tạo thành chuẩn

Enthalpy tạo thành chuẩn của một chất là gì?

Quảng cáo

Enthalpy tạo thành chuẩn của một chất là gì?

Enthalpy tạo thành chuẩn của một chất là lượng nhiệt kèm theo của phản ứng tạo thành 1 mol chất đó từ các đơn chất ở dạng bền nhất trong điều kiện chuẩn.

Quảng cáo
decumar

Kí hiệu: \({\Delta _f}H_{298}^0\)trong đó: “f” là viết tắt của từ tạo thành, 0 và 298 lần lượt là điều kiện chuẩn và nhiệt độ.

Có thể xác định phản ứng tỏa nhiệt và thu nhiệt dựa vào enthalpy tạo thành chuẩn không?

\({\Delta _f}H_{298}^0\)< 0 => Phản ứng tỏa nhiệt

\({\Delta _f}H_{298}^0\)> 0 => Phản ứng thu nhiệt

Enthalpy tạo thành chuẩn của các đơn chất bền nhất bằng bao nhiêu?

Enthanlpy tạo thành chuẩn của các đơn chất bền nhất bằng 0

Lưu ý phải viết thể của các chất trong phản ứng vì nhiệt tạo thành chuẩn của các chất ở các thể khác nhau là khác nhau.

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close