Liên kết cộng hóa trị

Liên kết cộng hóa trị được hình thành như thế nào?

Quảng cáo

Liên kết cộng hóa trị được hình thành như thế nào?

Liên kết cộng hóa trị là liên kết được hình thành bởi một hay nhiều cặp electron dùng chung giữa hay nguyên tử

Quảng cáo
decumar

Công thức Lewis là gì?

Công thức Lewis biểu diễn cấu tạo phân tử qua các liên kết (cặp electron dùng chung) và các electron hóa trị tiêng.

Ví dụ: 

Biểu diễn các liên kết trong công thức Lewis như thế nào?

Nếu giữa hai nguyên tử có hai cặp electron dùng chung thì hai cặp electron này được biểu diễn bằng một nối đôi (=) và gọi là liên kết đôi

Nếu giữa hai nguyên tử có ba cặp electron dùng chung thì ba cặp electron này được biểu diễn bằng một nối ba (\( \equiv \)) và gọi là liên kết ba.

Liên kết cho nhận là gì?

Liên kết cho – nhận là liên kết cộng hóa trị mà cặp electron dùng chung được đóng góp từ một nguyên tử

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close