Quy tắc octet

Quy tắc octet được phát biểu như thế nào? Lớp vỏ bền vững có bao nhiêu electron?

Quảng cáo

Quy tắc octet được phát biểu như thế nào?

Trong phản ứng hóa học, các nguyên tử có xu hướng hình thành lớp vỏ bền vững như của khí hiếm.

Quảng cáo
decumar

Lớp vỏ bền vững có bao nhiêu electron?

Lớp vỏ bền vững hay lớp vỏ ngoài cùng bão hòa có 8 electron ( trừ helium với 2 electron lớp ngoài cùng)

Các nguyên tử làm như nào để đạt được lớp vỏ bền vững?

Các nguyên tử có xu hướng nhường, nhận hoặc góp chung electron để đạt cấu hình electron bền vững.

Ví dụ:

 

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close