Phản ứng thu nhiệt và tỏa nhiệt

Phản ứng tỏa nhiệt là gì? Phản ứng thu nhiệt là gì?

Quảng cáo

Phản ứng tỏa nhiệt là gì?

Phản ứng tỏa nhiệt là phản ứng tỏa ra năng lượng dưới dạng nhiệt

Quảng cáo
decumar

Phản ứng thu nhiệt là gì?

Phản ứng thu nhiệt là phản ứng thu vào năng lượng dưới dạng nhiệt

Điều kiện chuẩn là gì?

Điều kiện chuẩn là điều kiện ứng với áp suất 1 bar (đối với chất khí), nồng độ 1 mol/l (đối với chất tan trong dung dịch) và nhiệt độ thường được chọn là 298K.126268

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close