Độ âm điện

Độ âm điện là gì? Quy luật biến đổi chung của các nguyên tố nhóm A là gì?

Quảng cáo

Độ âm điện là gì?

Độ âm điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng hút electron liên kết của một nguyên tử trong phân tử.

Quảng cáo
decumar

Quy luật biến đổi chung của các nguyên tố nhóm A là gì?

+ Trong một chu kì, theo chiều tăng điện tích hạt nhân, độ âm điện của các nguyên tử nguyên tố có xu hướng tăng đần

+ Trong một nhóm, theo chiều tăng điện tích hạt nhân, độ âm điện của các nguyên tử nguyên tố có xu hướng giảm dần

 

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close