BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA - Lớp 10
Bài tập trắc nghiệm hóa 10 đầy đủ các chương, các bài, câu hỏi lý thuyết, bài tập hk1, hk2 có đáp án và lời giải chi tiết học sinh có thể làm online


Chương 1. Nguyên tử

Đây là chương mở đầu của chương trình hóa học 10 với nội dung chủ yếu là tìm hiểu cấu tạo nguyên tử. Ở chương này, học sinh cần nắm vững kiến thức về thành phần cấu tạo, khối lượng, kích thước của nguyên tử, trình bày được khái niệm nguyên tố hóa học, đồng vị và làm các bài tập liên quan đến đồng vị. Điểm khó của chương này là viết được cấu hình electron của nguyên tử và dự đoán được tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố tương ứng

Chương 2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn

Đây là một chương bao quát tất cả tính chất của các nguyên tố hóa học. Từ cấu tạo của bảng tuần hoàn, học sinh sẽ dự đoán được xu hướng biến đổi một số tính chất của nguyên tử các nguyên tố trong một chu kì và trong một nhóm, xu hướng biến đổi thành phần và một số tính chất của hợp chất trong một chu kì.

Chương 3. Liên kết hóa học

Để nắm vững kiến thức chương 3, chúng ta cần trình bày và vận dụng được quy tắc octet trong quá trình hình thành liên kết hóa học cho các nguyên tố nhóm A. Bên cạnh đó, cần phải nắm vững được khái niệm, sự hình thành liên kết ion, liên kết cộng hóa trị, liên kết hydrogen và tương tác van der Waals

Chương 4. Phản ứng oxi hóa – khử

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình hóa học 10, là nền tảng để học sinh dễ dàng tiếp thu kiến thức các chương sau. Vì vật, học sinh cần nêu được khái niệm và xác định được số oxi hóa của các nguyên tử các nguyên tố trong hợp chất, lập được phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa – khử bằng phương pháp thăng bằng electron.

Chương 5. Nhóm halogen

Đây là chương đầu tiên đề cập đến nguyên tố hóa học của một nhóm, cụ thể là nhóm VIIA (halogen). Để học tốt chương này, học sinh phải nắm rõ đặc điểm cấu tạo, tính chất vật lí, tính chất hóa học, ứng dụng của các nguyên tố nhóm halogen. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần thực hiện một số thí nghiệm chứng minh và so sánh tính chất của nguyên tố nhóm VIIA. 

Không dừng lại ở đơn chất, học sinh cũng cần tìm hiểu tính chất của hợp chất halogen như: nhiệt độ sôi, tính acid và phân biệt được ion halide

Chương 6. Oxi - Lưu huỳnh

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình hóa học lớp 10, thường xuất hiện trong các đề thi đại học, bài kiểm tra. Nội dung chính của chương này là tính chất vật lí, tính chất hóa học, ứng dụng và cách điều chế O2, O3, S. Các dạng bài tập của chương này thường có trong đề thi đại học như: hỗn hợp kim loại tác dụng với axit, đốt cháy hỗn hợp kim loại, muối sunfat.

Chương 7. Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Ở chương 7, chúng ta cần trình bày được khái niệm tốc độ phản ứng và cách tính tốc độ trung bình của phản ứng, viết được biểu thức tốc độ phản ứng theo hằng số tốc độ phản ứng và nồng độ. Vận dụng kiến thức tốc độ phản ứng hóa học vào việc giải thích một số vấn đề trong cuộc sống và sản xuất