Cấu hình electron

Cấu hình electron được viết như thế nào?

Quảng cáo

Cấu hình electron được viết như thế nào?

Cấu hình electron được viết theo các bước sau:

Quảng cáo
decumar

Bước 1: Điền electron theo thứ tự các mức năng lượng từ thấp đến cao:

1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s…

Điền electron bão hòa phân lớp trước rồi mới điền vào phân lớp sau.

Bước 2: Đổi lại vị trí các phân lớp sao cho số thứ tự lớp tăng tần từ trái qua phải, các phân lớp trong cùng một lớp theo thứ tự s, p, d, f

Ví dụ: Nguyên tử Al có Z = 13. Cấu hình electron của Al được viết như sau:

1s22s22p63s23p1. Nhận xét: Al có 3 lớp electron, có 2 phân lớp s, p. Có 1 electron phân lớp p nên phân lớp này chưa bão hòa

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close