Tinh thể ion

Tinh thể ion là gì? Đặc điểm của hợp chất ion là gì?

Quảng cáo

Tinh thể ion là gì?

Tinh thể ion là loại tinh thể được tạo nên bởi các cation và anion.

Quảng cáo
decumar

Đặc điểm của hợp chất ion là gì?

Tinh thể rắn ở điều kiện thường, có nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy cao.

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close