Liên kết ion

Liên kết ion là gì? Ion mang điện tích dương được tạo ra khi nào?

Quảng cáo

Liên kết ion là gì?

Liên kết ion được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu.

Quảng cáo
decumar

Ion mang điện tích dương được tạo ra khi nào?

Ion mang điện tích dương (cation): khi các nguyên tử nhường đi electron (thường là các nguyên tử kim loại hoặc hydrogen)

Ví dụ: Nguyên tử Na có 1 electron lớp ngoài cùng, có xu hướng nhường đi 1 electron để thành cation Na+

Ion mang điện tích âm được tạo ra khi nào?

Ion mang điện tích âm (anion): khi các nguyên tử nhận thêm elecctron (thường là các nguyên tử phi kim).

Ví dụ: Nguyên tử Cl có 7 electron lớp ngoài cùng, có xu hướng nhận thêm 1 electron để trở thành aninon Cl-

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close