Các dạng liên kết hóa học

Cách để xác định các loại liên kết là gì? Công thức tính hiệu độ âm điện là gì?

Quảng cáo

Cách để xác định các loại liên kết là gì?

Để xác định loại liên kết dựa vào hiệu độ âm điện (\(\Delta \chi \): denta khi) giữa hai nguyên tử A và B.

Quảng cáo
decumar

Công thức tính hiệu độ âm điện là gì?

\(\Delta \chi  = \chi (B) - \chi (A)\)trong đó \(\chi (B) \ge \chi (A)\)

Giá trị của \(\Delta \chi \)để xác định loại liên kết như thế nào?

\(0 \le \Delta \chi  < 0,4\)

Liên kết cộng hóa trị không cực:  A : B

\(0,4 \le \Delta \chi  < 1,7\)

Liên kết cộng hóa trị không có cực: \({A^{\delta  + }}{\rm{       : }}{{\rm{B}}^{\delta  - }}\)

\(\Delta \chi  \ge 1,7\)

Liên kết ion: A+ : B-

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close