Nguyên tắc sắp xếp bảng tuần hoàn

Các nguyên tố trong bảng tuần hoàn được sắp xếp theo nguyên tắc nào? Ô nguyên tố cho biết thông tin gì?

Quảng cáo

Các nguyên tố trong bảng tuần hoàn được sắp xếp theo nguyên tắc nào?

Quảng cáo
decumar

Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn

+ Các nguyên tố hóa học được sắp xếp từ trái sang phải và từ trên xuống dưới theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân của nguyên tử

+ Các nguyên tố mà nguyên tử có cùng số lớp electron được xếp vào cùng một hàng

+ Các nguyên tố mà nguyên tử có số electron hóa trị như nhau được xếp cùng một cột

Ô nguyên tố cho biết thông tin gì?

Mỗi nguyên tố hóa học được xếp vào một ô trong bảng tuần hoàn. Ô nguyên tố cho biết:

+ Kí hiệu nguyên tố

+ Số khối

+ Số hiệu nguyên tử

+ Tên nguyên tố

Số thứ tự của ô nguyên tố = số hiệu nguyên tử

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close