Dự đoán tính hóa học cơ bản của nguyên tố dựa theo cấu hình

Dựa vào cấu hình electron có thể dự đoán được điều gì?

Quảng cáo

Dựa vào cấu hình electron có thể dự đoán được điều gì?

1. Các nguyên tử có 1, 2, hoặc 3 electron ở lớp ngoài cùng thường là nguyên tử nguyên tố kim loại

Quảng cáo
decumar

2. Các nguyên tử có 5, 6 hoặc 7 electron ở lớp ngoài cùng thường là nguyên tử nguyên tố phi kim

3. Các nguyên tử có 8 electron ở lớp ngoài cùng  (trừ He chỉ có 2 electron) là các nguyên tử nguyên tố khí hiếm.

4. Nếu lớp electron ngoài cùng của một nguyên tố có 4 electron thì nguyên tử nguyên tố đó có thể là kim loại hoặc phi kim

Ví dụ: Ta có cấu hình sau: 1s22s22p3 có 5 electron lớp ngoài cùng nên thuộc nguyên tử nguyên tố phi kim

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close