Đồng vị, nguyên tử khối trung bình

Đồng vị là gì? Cách tính nguyên tử khối trung bình như thế nào?

Quảng cáo

Đồng vị là gì?

Các nguyên tử của cùng một nguyên tố hóa học có số neutron khác nhau là đồng vị của nhau.

Quảng cáo
decumar

Ví dụ: \({}_1^1H,{}_1^2H\)là 2 đồng vị của cùng nguyên tố hydrogen

Cách tính nguyên tử khối trung bình như thế nào?

\(\bar A = \frac{{X.x + Y.y + Z.z + ...}}{{x + y + z + ...}}\)

Với: X, Y, Z,.. lần lượt là số khối của các đồng vị

x, y, z,… là phần trăm số nguyên tử các đồng vị tương ứng

Ví dụ: Trong tự nhiên, bạc có hai đồng vị bên là \({}^{107}Ag\)và \({}^{109}Ag\)chiếm tương ứng khoảng 51,86% và 48,14% về số nguyên tử. Nguyên tử khối trung bình của Ag là:

\(\frac{{107.51,86 + 109.48,14}}{{51,86 + 48,14}} \approx 107,96\)

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close