Liên kết hydrogen

Liên kết hydrogen là gì? Liên kết hydrogen có ảnh hưởng gì đến tính chất của các hợp chất?

Quảng cáo

Liên kết hydrogen là gì?

Liên kết hydrogen là một loại liên kết yếu được hình thành giữa nguyên tử H với một nguyên tử khác (có độ âm điện lớn hơn)

Quảng cáo
decumar

Ví dụ: \(X - {H^{\delta  + }}...{Y^{\delta  - }}\): trong đó X, Y là các nguyên tử N, O, F

Liên kết hydrogen được tạo ra giữa hai phân tử nước:

 

Liên kết hydrogen có ảnh hưởng gì đến tính chất của các hợp chất?

Các hợp chất tạo được liên kết hydrogen với nước có nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, độ tan cao hơn.

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close