Trắc nghiệm Bài 1: Thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích và xử lí số liệu Toán 6 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Các môn thể thao được ưa thích của lớp 6a

Các môn thể thao được yêu thích của lớp 6A là:

 • A

  Cầu lông, bóng bàn, đá cầu, bóng rổ, bóng đá

 • B

  Bóng chuyền, bóng bàn, bóng đá, đá cầu, bóng rổ

 • C

  Đá cầu, bóng chuyền, điền kinh, bóng rổ, bóng bàn

 • D

  Bóng rổ, đá cầu, bóng đá

Câu 2 :

Số học sinh vắng trong ngày của các lớp khối 6 trường THCS A là

6A1

6A2

6A3

6A4

6A5

6A6

6A7

6A8

2

4

5

1

3

2

2

1

Có bao nhiêu lớp có số học sinh vắng ít nhất

 • A

  4

 • B

  5

 • C

  1

 • D

  2

Câu 3 :

Em hãy chỉ ra các điểm không hợp lí trong bảng dữ liệu sau:

Danh sách học sinh giỏi lớp 7A

STT

Họ và tên

1

Nguyễn Hoàng Xuân

2

Phạm Thị Hương

3

Đỗ Thu Hà

4

03456789

5

Ngô Xuân Giang

 • A

  Nguyễn Hoàng Xuân

 • B

  03456789

 • C

  Phạm Thị Hương

 • D

  Ngô Xuân Giang

Câu 4 :

Có bao nhiêu điểm không hợp lí trong cột “email” của bảng dữ liệu:

Danh sách email của các bạn tổ 1 lớp 6D

 • A

  1

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  4

Câu 5 :

Cho bảng số liệu đánh giá chất lượng sản phẩm bằng điểm số 1, 2, 3, 4, 5 của một lô hàng gồm 15 sản phẩm như sau:

Điểm

1

2

3

4

5

Số sản phẩm

3

0

5

7

0

Đối tượng thống kê là

 • A

  Các điểm số 1, 2, 3, 4, 5.

 • B

  Số sản phẩm 3,0,5,7,0

 • C

  Điểm số và sản phẩm

 • D

  Lô hàng

Câu 6 :

Bạn Hùng ghi chép nhanh điểm Toán của các bạn trong tổ 1 của lớp 6A5 thành dãy dữ liệu: 5, 8, 6, 7, 8, 5, 4, 6, 9, 6, 8, 8.

Em hãy giúp Hùng sắp xếp lại dữ liệu trên vào bảng sau (theo mẫu):

Em hãy cho biết có bao nhiêu bạn được điểm 8 và có bao nhiêu bạn có điểm dưới 6.

 • A

  4 bạn được 8 và 2 bạn dưới 6.

 • B

  4 bạn được 8 và 3 bạn dưới 6

 • C

  4 bạn được 8 và 6 bạn dưới 6

 • D

  1 bạn được 8 và 3 bạn dưới 6

Câu 7 :

Hãy đọc bảng thống kê xếp loại hạnh kiểm lớp 6A sau:

Em hãy cho biết lớp 6A có tất cả bao nhiêu học sinh?

 • A

  25

 • B

  3

 • C

  2

 • D

  30

Câu 8 :

Điều tra loại phim yêu thích nhất của 36 học sinh lớp 6A3, bạn lớp trưởng thu được bảng dữ liệu ban đầu như sau:

Viết tắt: H: Hoạt hình; L: Lịch sử; K: Khoa học; C: Ca nhạc; T: Trinh thám.

Loại phim nào được các bạn học sinh lớp 6A3 yêu thích nhất?

 • A

  Hoạt hình

 • B

  Lịch sử

 • C

  Khoa học

 • D

  Trinh thám

Câu 9 :

Một nhóm bạn thân gồm 6 người đi đến một quán trà chanh và mua các loại nước uống và các loại nước uống được ghi lại trong bảng sau:

Nước cam

Nước dưa hấu

Nước chanh

Nước dứa

Nước cam

Nước dưa hấu

Có bao nhiêu loại nước được mua?

 • A

  5

 • B

  4

 • C

  3

 • D

  2

Câu 10 :

Lan tìm hiểu về thức ăn sáng nay của các bạn trong lớp và thu được kết quả như sau:

Dữ liệu nào sau đây không là số liệu?

 • A

  Xôi

 • B

  11

 • C

  8

 • D

  2

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Các môn thể thao được ưa thích của lớp 6a

Các môn thể thao được yêu thích của lớp 6A là:

 • A

  Cầu lông, bóng bàn, đá cầu, bóng rổ, bóng đá

 • B

  Bóng chuyền, bóng bàn, bóng đá, đá cầu, bóng rổ

 • C

  Đá cầu, bóng chuyền, điền kinh, bóng rổ, bóng bàn

 • D

  Bóng rổ, đá cầu, bóng đá

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhận xét về tên các môn thể thao được yêu thích của lớp 6A và số lượng các bạn ưa thích các môn thể thao đó.

Lời giải chi tiết :

Các môn thể thao được yêu thích của lớp 6A là: Bóng đá, cầu lông, bóng bàn, đá cầu, bóng rổ.

Câu 2 :

Số học sinh vắng trong ngày của các lớp khối 6 trường THCS A là

6A1

6A2

6A3

6A4

6A5

6A6

6A7

6A8

2

4

5

1

3

2

2

1

Có bao nhiêu lớp có số học sinh vắng ít nhất

 • A

  4

 • B

  5

 • C

  1

 • D

  2

Đáp án : D

Phương pháp giải :

- Tìm số bé nhất trong hàng thứ hai

- Tìm số lớp có số lượng học sinh vắng vừa tìm được.

Lời giải chi tiết :

Số học sinh vắng ít nhất trong một lớp là 1

Lớp có số học sinh vắng ít nhất là lớp 6A4 , 6A8

Vậy có 2 lớp có số học sinh vắng ít nhất.

Câu 3 :

Em hãy chỉ ra các điểm không hợp lí trong bảng dữ liệu sau:

Danh sách học sinh giỏi lớp 7A

STT

Họ và tên

1

Nguyễn Hoàng Xuân

2

Phạm Thị Hương

3

Đỗ Thu Hà

4

03456789

5

Ngô Xuân Giang

 • A

  Nguyễn Hoàng Xuân

 • B

  03456789

 • C

  Phạm Thị Hương

 • D

  Ngô Xuân Giang

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đưa ra tiêu chí đánh giá: Họ và tên phải là chữ

Lời giải chi tiết :

Họ và tên phải là chữ nên 03456789 không thể là họ và tên của một người

Câu 4 :

Có bao nhiêu điểm không hợp lí trong cột “email” của bảng dữ liệu:

Danh sách email của các bạn tổ 1 lớp 6D

 • A

  1

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  4

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đưa ra tiêu chí đánh giá: email thì phải có kí hiệu @

Lời giải chi tiết :

Ở bảng 4, Email của bạn Cúc và bạn Đào không hợp lí vì không đúng theo cú pháp của email (Email phải có @)

Câu 5 :

Cho bảng số liệu đánh giá chất lượng sản phẩm bằng điểm số 1, 2, 3, 4, 5 của một lô hàng gồm 15 sản phẩm như sau:

Điểm

1

2

3

4

5

Số sản phẩm

3

0

5

7

0

Đối tượng thống kê là

 • A

  Các điểm số 1, 2, 3, 4, 5.

 • B

  Số sản phẩm 3,0,5,7,0

 • C

  Điểm số và sản phẩm

 • D

  Lô hàng

Đáp án : A

Phương pháp giải :

- Đối tượng thống kê: Ta cần tìm số liệu của đối tượng nào thì đó là đối tượng thống kê.

- Các đối tượng này được biểu diễn ở dòng đầu tiên của bảng.

Lời giải chi tiết :

Bảng trên có thông tin về số sản phẩm đạt từng loại điểm 1, 2, 3, 4, 5 nên đối tượng thống kê là các điểm số 1,2,3,4,5.

Câu 6 :

Bạn Hùng ghi chép nhanh điểm Toán của các bạn trong tổ 1 của lớp 6A5 thành dãy dữ liệu: 5, 8, 6, 7, 8, 5, 4, 6, 9, 6, 8, 8.

Em hãy giúp Hùng sắp xếp lại dữ liệu trên vào bảng sau (theo mẫu):

Em hãy cho biết có bao nhiêu bạn được điểm 8 và có bao nhiêu bạn có điểm dưới 6.

 • A

  4 bạn được 8 và 2 bạn dưới 6.

 • B

  4 bạn được 8 và 3 bạn dưới 6

 • C

  4 bạn được 8 và 6 bạn dưới 6

 • D

  1 bạn được 8 và 3 bạn dưới 6

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đếm và điền vào dòng 2 của bảng sau đó trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết :

Cách điền:

Tổ 1 của lớp 6A5 có 12 bạn đạt các điểm toán là: 9; 8; 7; 6; 5; 4.

Trong các số 5, 8, 6, 7, 8, 5, 4, 6, 9, 6, 8, 8 có 1 số 9 nên số bạn được 9 là 1.

=> Ta điền 1 vào ô dưới điểm 9.

Số bạn được 8 là 4 nên ta điền 4 vào ô dưới điểm 8

Tương tự với số bạn được 7; 6; 5; 4.

Điểm dưới 6 là 5 và 4

Số bạn  được 5 là 2 và số bạn được 4 là 1 nên tổng số bạn dưới 6 là 2+1=3 bạn.

Dựa vào bảng trên ta thấy có 4 bạn được điểm 8 và 3 bạn có điểm dưới 6.

Câu 7 :

Hãy đọc bảng thống kê xếp loại hạnh kiểm lớp 6A sau:

Em hãy cho biết lớp 6A có tất cả bao nhiêu học sinh?

 • A

  25

 • B

  3

 • C

  2

 • D

  30

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Số học sinh lớp 6A bằng tổng của các học sinh hạnh kiểm Tốt, Khá, TB.

Lời giải chi tiết :

Số học sinh lớp 6A là: 25+3+2=30 (học sinh)

Câu 8 :

Điều tra loại phim yêu thích nhất của 36 học sinh lớp 6A3, bạn lớp trưởng thu được bảng dữ liệu ban đầu như sau:

Viết tắt: H: Hoạt hình; L: Lịch sử; K: Khoa học; C: Ca nhạc; T: Trinh thám.

Loại phim nào được các bạn học sinh lớp 6A3 yêu thích nhất?

 • A

  Hoạt hình

 • B

  Lịch sử

 • C

  Khoa học

 • D

  Trinh thám

Đáp án : A

Phương pháp giải :

- Lập bảng thống kê: Điền số bạn thích vào ô bên dưới của mỗi loại phim.

- Tìm phim có số bạn thích nhiều nhất dựa vào bảng.

Lời giải chi tiết :

Số chữ H là 11, số chữ L là 6, số chữ K là 4, số chữ C là 7, số chữ T là 8.

Bảng thống kế các bộ phim yêu thích của các học sinh lớp 6A3 là:

Loại phim

Hoạt hình

Lịch sử

Khoa học

Ca nhạc

Trinh thám

Số bạn thích

11

6

4

7

8

Phim hoạt hình có số bạn là 11 nên loại phim hoạt hình được các bạn học sinh lớp 6A3 yêu thích nhất.

Câu 9 :

Một nhóm bạn thân gồm 6 người đi đến một quán trà chanh và mua các loại nước uống và các loại nước uống được ghi lại trong bảng sau:

Nước cam

Nước dưa hấu

Nước chanh

Nước dứa

Nước cam

Nước dưa hấu

Có bao nhiêu loại nước được mua?

 • A

  5

 • B

  4

 • C

  3

 • D

  2

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Liệt kê các loại nước.

Lời giải chi tiết :

Có 4 loại nước được mua: Nước cam, nước dưa hấu, nước chanh, nước dứa.

Câu 10 :

Lan tìm hiểu về thức ăn sáng nay của các bạn trong lớp và thu được kết quả như sau:

Dữ liệu nào sau đây không là số liệu?

 • A

  Xôi

 • B

  11

 • C

  8

 • D

  2

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Số liệu là các số.

Lời giải chi tiết :

Xôi không là số nên không là số liệu.

close