• pic

    Soạn bài Số từ và lượng từ - Ngắn gọn nhất

    Soạn Văn lớp 6 ngắn gọn tập 1 bài Số từ và lượng từ. Câu 1. Các từ được in đậm trong những câu sau bổ sung ý nghĩa cho từ nào trong câu?

  • pic

    Soạn bài số từ và lượng từ

    Soạn bài số từ và lượng từ trang 128 SGK Ngữ văn 6 tập 1. Câu 3. Qua hai ví dụ sau, em thấy nghĩa của các từ từng và mỗi có gì khác nhau?

?>