Quảng cáo
 • Soạn bài Thạch Sanh

  Soạn bài Thạch Sanh trang 66 SGK Ngữ văn 6 tập 1. Câu 3. Trong truyện, hai nhân vật Thạch Sanh và Lý Thông luôn đối lập nhau về tính cách và hành động. Hãy chỉ ra sự đối lập này.

  Xem lời giải
 • Soạn bài Chữa lỗi dùng từ trang 68 SGK Văn 6

  Soạn bài Chữa lỗi dùng từ trang 68 SGK Ngữ văn 6 tập 1. Câu 2. Hãy thay từ dùng sai trong các câu dưới đây bằng những từ khác. Theo em, nguyên nhân chủ yếu của việc dùng sai đó là gì?

  Xem lời giải
 • Quảng cáo