Quảng cáo
 • pic

  Soạn bài tổng kết phần văn trang 154 SGK Văn 6

  Soạn bài Tổng kết phần Văn trang 154 SGK Ngữ văn 6 tập 2. Câu 4: Hãy liệt kê từ Ngữ văn 6, tập hai những văn bản thể hiện truyền thống yêu nước và những văn bản thể hiện lòng nhân ái của dân tộc ta.

 • pic

  Soạn bài tổng kết phần tập làm văn trang 155 SGK Văn 6

  Soạn bài Tổng kết phần Tập làm văn trang 155 SGK Ngữ văn 6 tập 2. Câu 2. Dựa vào bài thơ Mưa của Trần Đăng Khoa, hãy tả lại trận mưa rào mà em có dịp quan sát.

 • Quảng cáo
 • pic

  Soạn bài ôn tập về dấu câu (dấu phẩy) trang 157 SGK Văn 6

  Soạn bài Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy) trang 157 SGK Ngữ văn 6 tập 2. Câu 1. Dưới đây là những câu chép lại từ một số tác phẩm văn học, nhưng thiếu hoàn toàn các dấu phẩy. Em hãy đặt các dấu phẩy vào đúng chỗ của nó

Gửi bài Gửi bài