Soạn bài Số từ và lượng từ - Ngắn gọn nhất

Soạn Văn lớp 6 ngắn nhất tập 1 bài Số từ và lượng từ. Câu 1. Các từ được in đậm trong những câu sau bổ sung ý nghĩa cho từ nào trong câu?

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần I

Video hướng dẫn giải

SỐ TỪ

Trả lời câu 1 (trang 128 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Các từ được in đậm trong những câu sau bổ sung ý nghĩa cho từ nào trong câu? Chúng đứng ở vị trí nào trong cụm từ và bổ sung ý nghĩa gì??

a. Hai: chàng; một trăm: ván, nệp; chín: ngà, cựa, hồng mao, đôi.

b. sáu: Hùng Vương.

- Các từ được bổ nghĩa đều là những danh từ.

- Trong (a), bổ nghĩa về số lượng. Đứng ở trước danh từ.

- Trong (b), bổ nghĩa về thứ tự. Đứng ở sau danh từ.

Trả lời câu 2 (trang 128 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Từ “đôi” trong câu a không phải là số từ mà là danh từ chỉ đơn vị.

Trả lời câu 3 (trang 128 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Tìm thêm các từ có ý nghĩa khái quát và công dụng như từ đôi: cặp, tá, chục…

   Vd: Một tá bút chì.

Phần II

Video hướng dẫn giải

LƯỢNG TỪ

Trả lời câu 1 (trang 128 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Nghĩa của các từ in đậm trong các câu dưới đây có gì giống và khác nghĩa của số từ:

   Giống : cùng đứng trước danh từ.

   Khác:

- Số từ: chỉ số lượng và thứ tự của sự vật.

- Lượng từ: chỉ lượng ít hay nhiều của sự vật.

Trả lời câu 2 (trang 129 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Xếp các từ in đậm nói trên vào mô hình cụm danh từ:

Phần trước

Phần trung tâm

Phần sau

t2

t1

T1

T2

s1

s2

 

các

 

hoàng tử

 

 

 

Những

kẻ

 

thua trận

 

Cả

mấy vạn

 

tướng lính, quân sĩ

 

 

 

Phần III

Video hướng dẫn giải

LUYỆN TẬP

Trả lời câu 1 (trang 129 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Tìm số từ trong bài thơ sau. Xác định ý nghĩa của các số từ ấy:

- Một, hai, ba, năm: chỉ số lượng vì đứng trước danh từ và chỉ số lượng sự vật: canh, cánh.

- Bốn, năm: chỉ thứ tự vì đứng sau danh từ và chỉ thứ tự của sự vật: canh.

Trả lời câu 2 (trang 129 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Các từ in đậm trong hai dòng thơ sau được dùng với ý nghĩa:

- Trăm, ngàn, muôn được dùng với ý nghĩa số từ chỉ số lượng nhiều, rất nhiều nhưng không chính xác.

Trả lời câu 3 (trang 129 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Qua hai ví dụ sau, em thấy nghĩa của các từ “từng” và “mỗi” có gì khác nhau?

   Giống nhau: tách  ra từng cá thể, từng sự vật.

   Khác nhau:

- “Từng” vừa tách riêng cá thể, sự vật mang ý nghĩa lần lượt theo trình tự hết cá thể này đến cá thể khác, sự vật này đến sự vật khác.

-“Mỗi” chỉ sự tách riêng hẳn ra chứ không theo trình tự lần lượt.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close