Soạn bài Phó từ - Ngắn gọn nhất

Soạn Văn lớp 6 ngắn nhất tập 2 bài Phó từ. Câu 1. Các từ in đậm dưới đây bổ sung ý nghĩa cho những cụm từ nào?

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần I

Video hướng dẫn giải

I. Phó từ là gì?

Câu 1, 2

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 1 (trang 12 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):

Các từ in đậm dưới đây bổ sung ý nghĩa cho những cụm từ nào?

   Bổ sung ý nghĩa cho các từ:

a.

Đã: đi

Cũng: ra

vẫn chưa: thấy

thật: lỗi lạc

b.

Được: soi gương

rất: ưa nhìn

ra: to

- rất: bướng

   Những từ được bổ sung ý nghĩa thuộc từ loại:

- Động từ: đi, ra, thấy, soi

- Tính từ: lỗi lạc, ưa nhìn, to, bướng.

Trả lời câu 2 (trang 12 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):

Các từ in đậm đứng ở trước hoặc sau động từ hoặc tính từ.

Phần II

Video hướng dẫn giải

II. Các loại phó từ:

Câu 1

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 1 (trang 13 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):

Tìm các phó từ:

a. lắm

b. đừng

c. không, đã, đang.

Câu 2

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 2 (trang 13 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):

Điền các phó từ đã tìm được ở phần I và II vào bảng phân loại dưới đây:

 Các loại phó từ

Phó từ đứng trước

Phó từ đứng sau

Chỉ quan hệ thời gian

Đã, đang

 

Chỉ mức độ

Thật, rất

Lắm

Chỉ sự tiếp diễn tương tự

Cũng, vẫn

 

Chỉ sự phủ định

Không, chưa

 

Chỉ sự cầu khiến

Đừng

 

Chỉ kết quả và hướng

 

ra

Chỉ khả năng

 

Được

   Kể thêm những phó từ mà em biết thuộc mỗi loại trên:

 

Phó từ đứng trước

Phó từ đứng sau

Chỉ quan hệ thời gian

Đã, đang, sẽ, sắp

 

Chỉ mức độ

Quá, cực kì, hơi, khá

Vô cùng

Chỉ sự tiếp diễn tương tự

Vẫn, cứ, đều

 

Chỉ sự phủ định

Không, chưa, chẳng

 

Chỉ sự cầu khiến

Hãy, đừng, chớ

 

Chỉ kết quả và hướng

Được, rồi, xong

Ra, vào

Chỉ khả năng

Vẫn, chưa, có lẽ, có thể

 

 

Phần III

Video hướng dẫn giải

III. LUYỆN TẬP

Câu 1

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 1 (trang 14 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):

Tìm phó từ trong những câu sau và cho biết mỗi phó từ bổ sung cho động từ, tính từ ý nghĩa gì?

a.

- Đã: phó từ chỉ quan hệ thời gian

- Không: phó từ chỉ sự phủ định

- còn: phó từ chỉ sự tiếp diễn, tương tự

- Đã: phó từ chỉ thời gian

- đều: phó từ chỉ sự tiếp diễn

- đương, sắp: phó từ chỉ thời gian

- lại: phó từ chỉ sự tiếp diễn

- ra: phó từ chỉ kết quả và hướng

- cũng: phó từ chỉ chỉ sự tiếp diễn

- sắp: phó từ chỉ thời gian

- đã: phó từ chỉ thời gian

- cũng: phó từ chỉ sự tiếp diễn

- sắp: phó từ chỉ thời gian.

b.

- Đã: phó từ chỉ thời gian

- được: phó từ chỉ kết quả.

Câu 2

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 2 (trang 15 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):

Thuật lại việc Dế Mèn trêu chị Cốc:

Hôm đó, là một ngày đẹp trời, Dế Mèn thấy chị Cốc đang đứng rỉa cánh thì đã cất giọng trêu chị:

“Cái Cò, cái Vạc, cái Nông

Vặt lông cái Cốc cho tao

Tao nấu, tao nướng, tao xào, tao ăn”

Chị Cốc nghe thấy tiếng ai đó trêu chọc mình nhưng chưa tìm ra. Nhưng một lúc sau chị đã tìm ra Dể Mèn và Dế Mèn đã nhanh nhẹn chui tọt vào hang mặc kệ chị Cốc. Bị chọc giận, Cốc xả những đòn thật đau xuống cậu Choắt đang lủi hủi trong hang. Khi Cốc đã hả cơn tức bay đi, Choắt bấy giờ chỉ còn nằm thoi thóp.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close