Soạn bài Chỉ từ - Ngắn gọn nhất

Soạn Văn lớp 6 ngắn nhất tập 1 bài Chỉ từ. Câu 1. Các từ được in đậm trong những câu sau bổ sung ý nghĩa cho từ nào?

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần I

Video hướng dẫn giải

CHỈ TỪ LÀ GÌ?

Trả lời câu 1 (trang 136 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Các từ được in đậm trong những câu sau bổ sung ý nghĩa cho từ nào?

- Nọ: ông vua

- ấy: viên quan

- kia: làng

- nọ: hai cha con nhà.

Trả lời câu 2 (trang 137 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

So sánh các từ và cụm từ sau, từ đó rút ra ý nghĩa của những từ in đậm:

   Các từ nọ, ấy, kia làm cho cụm danh từ trở nên xác định hơn, cụ thể hơn.

Trả lời câu 3 (trang 137 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Nghĩa các từ ấy, nọ trong những câu sau có điểm nào giống và điểm nào khác với các trường hợp đã phân tích?

* Giống nhau: cùng xác định vị trí của sự vật.

* Khác nhau:

- Ở bài tập 1, 2: xác định sự vật trong không gian.

- Ở bài tập 3: xác định thời gian trong không gian. (hồi ấy, đêm nọ).

Phần II

Video hướng dẫn giải

HOẠT ĐỘNG CỦA CHỈ TỪ TRONG CÂU

Trả lời câu 1 (trang 137 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Các từ ấy, kia, nọ… đều làm phụ ngữ bổ nghĩa cho danh từ, lập thành cụm danh từ.

   VD: Các cụm danh từ: ông vua nọ, viên quan ấy, làng kia, hai cha con nhà nọ…

Trả lời câu 2 (trang 137 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Tìm chỉ từ và xác định chức vụ:

a. Đó: chủ ngữ.

b. Đấy: trạng ngữ.

Phần III

LUYỆN TẬP

Câu 1

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 1 (trang 138 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Tìm chỉ từ, xác định ý nghĩa và chức vụ:

a. “ấy”:

- Định vị sự vật trong không gian.

- Làm phụ ngữ của cụm danh từ.

b. “đấy”, “đây”

- Định vị sự vật trong không gian

- Làm chủ ngữ trong câu

c. “nay”

- Định vị trong thời gian

- Làm trạng ngữ.

d. “đó”

- Định vị trong thời gian

- Làm trạng ngữ.

Câu 2

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 2 (trang 138 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Thay các cụm từ dưới đây bằng những chỉ từ thích hợp và giải thích:

a. Thay “chân núi Sóc” bằng “đó”

- Định vị về không gian.

b. Thay “bị lửa thiêu cháy” bằng “ấy”

- Định vị về không gian.

Câu 3

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 3 (trang 139 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Có thể thay các chỉ từ trong đoạn dưới đây bằng những từ hoặc cụm từ nào không? Rút ra nhận xét?

   Không thể thay các chỉ từ “ấy, đó” bằng những cụm từ khác bởi vì trong truyện cổ dân gian, không thể xác định được cụ thể thời gian năm ấy, hôm đó là năm nào, hôm nào?

   Rút ra nhận xét:

   Chỉ từ có vai trò quan trọng trong câu vì chúng có thể chỉ ra những sự vật, những thời điểm khó gọi thành tên giúp người nghe, người đọc định vị được các sự vật, thời điểm trong chuỗi sự vật hay dòng thời gian vô tận.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close