Soạn bài Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo) - Ngắn gọn nhất

Soạn Văn lớp 6 ngắn gọn tập 1 bài Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo). Câu 1. Chỉ ra lỗi dùng từ trong những câu sau:

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần I

Video hướng dẫn giải

I. DÙNG TỪ KHÔNG ĐÚNG NGHĨA

Trả lời câu 1 (trang 75 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Người viết đã mắc lỗi dùng từ không đúng nghĩa:

a) yếu điểm

b) đề bạt

c) chứng thực

Trả lời câu 2 (trang 75 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Thay thế từ sai bằng từ khác:

a) yếu điểm thay bằng điểm yếu.

b) đề bạt thay bằng bầu.

c) chứng thực thay bằng chứng kiến.

Phần II

Video hướng dẫn giải

II. LUYỆN TẬP

Câu 1

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 1 (trang 75 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Gạch chân các kết hợp từ đúng:

bản (tuyên ngôn) - bảng (tuyên ngôn);

- (tương lai) sáng lạng - (tương lai) xán lạn;

bôn ba (hải ngoại) - buôn ba (hải ngoại);

- (bức tranh) thuỷ mặc - (bức tranh) thuỷ mạc;

(nói năng) tuỳ tiện - (nói năng) tự tiện.

Câu 2

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 2 (trang 76 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

a) khinh khỉnh

b) khẩn trương

c) băn khoăn

Câu 3

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 3 (trang 75 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Chữa lỗi dùng từ trong các câu sau:

a) Thay từ đá bằng từ đấm hoặc thay từ tống bằng từ tung.

b) Thay thực thà bằng thành khẩn.

    Thay bao biện bằng ngụy biện.

c) Thanh tinh tú bằng tinh túy.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close