Soạn bài Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo) - Ngắn gọn nhất

Soạn Văn lớp 6 ngắn gọn tập 1 bài Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo). Câu 1. Chỉ ra lỗi dùng từ trong những câu sau:

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

I. DÙNG TỪ KHÔNG ĐÚNG NGHĨA

1. Người viết đã mắc lỗi dùng từ không đúng nghĩa:

a) yếu điểm

b) đề bạt

c) chứng thực

2. Thay thế từ sai bằng từ khác:

a) yếu điểm thay bằng điểm yếu.

b) đề bạt thay bằng bầu.

c) chứng thực thay bằng chứng kiến.

II. LUYỆN TẬP

1. Gạch chân các kết hợp từ đúng:

bản (tuyên ngôn) - bảng (tuyên ngôn);

- (tương lai) sáng lạng - (tương lai) xán lạn;

bôn ba (hải ngoại) - buôn ba (hải ngoại);

- (bức tranh) thuỷ mặc - (bức tranh) thuỷ mạc;

(nói năng) tuỳ tiện - (nói năng) tự tiện.

2. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

a) khinh khỉnh

b) khẩn trương

c) băn khoăn

3. Chữa lỗi dùng từ trong các câu sau:

a) Thay từ đá bằng từ đấm hoặc thay từ tống bằng từ tung.

b) Thay thực thà bằng thành khẩn.

    Thay bao biện bằng ngụy biện.

c) Thanh tinh tú bằng tinh túy.

4. Nghe – viết: Em bé thông minh (từ Một hôm, viên quan đi qua đến một ngày được mấy đường).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo)
Gửi bài tập - Có ngay lời giải