Soạn bài Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo) siêu ngắn

Soạn bài Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo) siêu ngắn nhất trang 75 SGK ngữ văn 6 tập 1 giúp tiết kiệm thời gian soạn bài

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần I

Video hướng dẫn giải

DÙNG TỪ KHÔNG ĐÚNG NGHĨA

1. Người viết đã mắc lỗi dùng từ không đúng nghĩa:

a) yếu điểm

b) đề bạt

c) chứng thực

2. Thay thế từ sai bằng từ khác:

a) yếu điểm thay bằng điểm yếu.

b) đề bạt thay bằng bầu.

c) chứng thực thay bằng chứng kiến.

Quảng cáo
decumar

Phần II

Video hướng dẫn giải

LUYỆN TẬP

Câu 1

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 1 (trang 75, SGK Ngữ văn 6, tập 1):

Gạch chân các kết hợp từ đúng:

- bản (tuyên ngôn) - bảng (tuyên ngôn);

- (tương lai) sáng lạng - (tương lai) xán lạn;

- bôn ba (hải ngoại) - buôn ba (hải ngoại);

- (bức tranh) thuỷ mặc - (bức tranh) thuỷ mạc;

- (nói năng) tuỳ tiện - (nói năng) tự tiện.

Câu 2

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 2 (trang 76, SGK Ngữ văn 6, tập 1):

Các từ thích hợp điền vào chỗ trống là:

a) khinh khỉnh

b) khẩn trương

c) băn khoăn

Câu 3

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 3 (trang 76, SGK Ngữ văn 6, tập 1):

a) Thay từ đá bằng từ đấm hoặc thay từ tống bằng từ tung.

b) Thay thực thà bằng thành khẩn.

    Thay bao biện bằng ngụy biện.

c) Thay tinh tú bằng tinh túy.

Câu 4

Trả lời câu 4 (trang 76, SGK Ngữ văn 6, tập 1):

Nghe – viết: Em bé thông minh (từ Một hôm, viên quan đi qua đến một ngày được mấy đường).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close