Soạn bài Cụm danh từ - Ngắn gọn nhất

Soạn Văn lớp 6 ngắn nhất tập 1 bài Cụm danh từ. Câu 1. Các từ ngữ in đậm trong câu sau bổ sung nghĩa cho những từ nào:

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần I

Video hướng dẫn giải

I. Cụm danh từ là gì?

Trả lời câu 1 (trang 116 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Các từ ngữ in đậm trong câu sau bổ sung nghĩa cho những từ nào:

Ngày xưa, có hai vợ chồng ông lão đánh cá ở với nhau trong một túp lều nát trên bờ biển.

(Ông lão đánh cá và con cá vàng)

- Xưa: ngày

- Hai: có, vợ chồng

- ông lão đánh cá: vợ chồng.

- một: túp lều

- nát trên bờ biển: túp lều

Trả lời câu 2 (trang 117 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

So sánh các cách nói sau đây rồi rút ra nhận xét về nghĩa của cụm danh từ so với nghĩa của một danh từ:

   Nghĩa của các cụm danh từ phức tạp, cụ thể hơn so với nghĩa của danh từ.

Ví dụ: danh từ (túp lều) với cụm danh từ (một túp lều) thì nghĩa của cụm danh từ sẽ cụ thể, chỉ chính xác được sự vật hơn.

Trả lời câu 3 (trang 117 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Tìm một cụm danh từ:

- Danh từ: Sông

- Cụm danh từ: Dòng sông Hồng.

   Đặt câu: Dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa.

   Nhận xét: Cụm danh từ hoạt động như một danh từ nhưng cụ thể hơn, đầy đủ hơn và nó cũng làm chủ ngữ trong câu.

Phần II

Video hướng dẫn giải

II. Cấu tạo của cụm danh từ

Trả lời câu 1 (trang 117 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):Tìm các cụm danh từ trong các câu sau:

- Làng ấy, ba thúng gạo nếp, ba con trâu đực, ba con trâu ấy, chín con, năm sau, cả làng.

Trả lời câu 2 (trang 117 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Liệt kê những từ phụ ngữ đứng trước và đứng sau danh từ trong các cụm danh từ trên.

- Các từ phụ ngữ đứng trước danh từ: cả, ba, chín.

- Các từ phụ ngữ đứng sau danh từ: ấy, nếp, đực, sau.

* Sắp xếp thành loại:

- Các phụ ngữ đứng trước:

+, Chỉ số lượng ước phỏng: cả

+,  Chỉ số lượng chính xác: ba

- Các phụ ngữ đứng sau:

+, Chỉ vị trí để phân biệt: ấy, sau.

+, Chỉ đặc điểm: đực, nếp.

Trả lời câu 3 (trang 117 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Điền cụm danh từ vào mô hình:

Phần trước

Phần trung tâm

Phần sau

 t 2

t 1

T 1

T 2

s 1

s 2

 

 

 

 

 

Cả

 

ba

ba

ba

chín

 

thúng

con

con

con

 

làng

gạo

trâu

trâu

năm

làng

 

nếp

đực

 

sau

 

ấy

 

 

ấy

 

Phần III

III. LUYỆN TẬP:

Câu 1

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 1 (trang 118 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Tìm các cụm danh từ trong những câu sau:

a. một người chồng thật xứng đáng.

b. một lưỡi búa của cha.

c. một con yêu tinh ở trên núi, có nhiều phép lạ.

Câu 2

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 2 (trang 118 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Mô hình cụm danh từ:

Phần trước

Phần trung tâm

Phần sau

t2

t 1

T 1

T 2

s 1

s2

 

Một

 

 

 

Một

 

 

Một

người

 

 

 

lưỡi

 

 

con

chồng

 

 

 

búa

 

 

yêu tinh

thật xứng đáng

 

của cha

 

 

ở trên núi, có nhiều phép lạ.

 

Câu 3

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 3 (trang 118 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Tìm phụ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống:

- Cũ, ấy.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close