BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA - Lớp 9
Bài tập trắc nghiệm hóa 9 đầy đủ các chương, các bài, câu hỏi lý thuyết, bài tập hk1, hk2 có đáp án và lời giải chi tiết học sinh có thể làm online


Chương 1. Các loại chất vô cơ

Đây là nội dung đầu tiên của chương trình hóa học lớp 9 cũng là nội dung rất quan trọng trong lĩnh vực hóa học. Chương này bao quát tất cả tính chất hóa học của các oxit axit, oxit bazo, axit, bazo, muối. Học sinh cần phải vận dụng các tính chất đó để áp dụng vào các bài tập: viết phương trình hóa học, nhận biết, bài tập tính toán…

Chương 2. Kim loại

Để học tốt chương 2, học sinh cần trình bày được tính chất vật lí, tính chất hóa học chung và dãy hoạt động của kim loại. Chúng ta cần tìm hiểu rõ hơn 1 vài kim loại điển hình như nhôm, sắt và hợp kim của sắt. Từ đó rút ra nguyên nhân gây ăn mòn kim loại và tìm ra biện pháp bảo vệ kim loại không bị ăn mòn. Dạng bài tập chủ yếu của chương này là hỗn hợp kim loại tác dụng với dung dịch axit, dung dịch muối

Chương 3. Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Ở chương này, học sinh cần nắm được tính chất vật lí, tính chất hóa học của phi kim nói chung và cụ thể là các phi kim điển hình như clo, cacbon, silic và hợp chất của cacbon, silic. Từ tính chất hóa học, vận dụng vào các bài tập thường gặp như CO2 tác dụng với dung dịch kiềm, clo tác dụng với kim loại. Bên cạnh đó, chúng ta còn được khái quát về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Chương 4. Hidrocarbon. Nhiên liệu

Chương 4 là chương đầu tiên đề cập đến hóa học hữu cơ trong chương trình hóa học trung học cơ sở, vì vậy học sinh cần nắm vững kiến thức để dễ dàng tiếp thu kiến thức các chương sau. Nội dung chính của chương này là mô tả cấu tạo, tính chất vật lí, tính chất hóa học, ứng dụng, điều chế của 1 số hidrocacbon tiêu biểu như: metan, etilen, axetilen, benzen. Ngoài ra, học sinh cũng cần nắm vững tính chất của dầu mỏ, khí thiên nhiên, nhiên liệu 

Chương 5. Dẫn xuất của hidrocacbon

Đây là nội dung cuối cùng của chương trình hóa học lớp 9 cũng là nội dung cuối cùng của hóa học trung học phổ thông. Để học tốt chương này, học sinh cần mô tả được cấu tạo, tính chất vật lí, tính chất hóa học, ứng dụng, điều chế của 1 số dẫn xuất hidrocacbon như: rượu etylic, axit axetic, chất béo, glucozo, saccarozo và 1 số polime như: tinh bột, xenlulozo, protein. Từ đó áp dụng vào các bài tập nhận biết, viết phương trình, bài tập tính toán