Quảng cáo
 • pic

  Soạn bài Đêm nay Bác không ngủ trang 63 SGK Văn 6

  Soạn bài Đêm nay Bác không ngủ trang 63 SGK Ngữ văn 6 tập 2. Câu 2: Hình tượng Bác Hồ trong bài thơ được miêu tả qua con mắt và cảm nghĩ của ai?

 • pic

  Soạn bài Ẩn dụ trang 68 SGK Văn 6

  Soạn bài Ẩn dụ trang 68 SGK Ngữ văn 6 tập 2. Câu 3. Từ những ví dụ đã phân tích ở các phần I và II, hãy nêu lên một số kiểu tương đồng giữa các sự vật, hiện tượng thường được sử dụng để tạo phép ẩn dụ.

 • Quảng cáo
 • pic

  Soạn bài Luyện nói về văn miêu tả trang 71 SGK Văn 6

  Soạn bài Luyện nói về văn miêu tả trang 71 SGK Ngữ văn 6 tập 2. Câu 2. Từ truyện Buổi học cuối cùng, em hãy tả lại bằng miệng cho các bạn nghe về hình ảnh thầy giáo Ha- men (chú ý làm nổi bật sự khác biệt của thầy).

Gửi bài Gửi bài