Quảng cáo
 • pic

  Soạn bài Phương pháp tả người - Ngắn gọn nhất

  Soạn Văn lớp 6 ngắn gọn tập 2 bài Phương pháp tả người. Câu 1. Đọc các đoạn văn sau:

 • pic

  Soạn bài Nhân hóa - Ngắn gọn nhất

  Soạn Văn lớp 6 ngắn gọn tập 2 bài Nhân hóa. Câu 1. Tìm phép nhân hóa:

 • Quảng cáo
 • pic

  Soạn bài Buổi học cuối cùng - Ngắn gọn nhất

  Soạn Văn lớp 6 ngắn gọn tập 2 bài Buổi học cuối cùng. Câu 1: Câu chuyện được kể diễn ra trong hoàn cảnh cảnh, thời gian, địa điểm nào? Em hiểu thế nào về tên truyện “Buổi học cuối cùng”.

 • pic

  Soạn bài Buổi học cuối cùng

  Soạn bài Buổi học cuối cùng trang 49 SGK Ngữ văn 6 tập 2. Câu 2. Viết một đoạn văn miêu tả thầy Ha-men hoặc chú bé Phrăng trong buổi học cuối cùng bằng tiếng Pháp.

 • pic

  Soạn bài Nhân hóa

  Soạn bài Nhân hóa trang 56 SGK Ngữ văn 6 tập 2. Câu 5. Hãy viết một đoạn văn miêu tả ngắn với nội dung tự chọn, trong đó có sử dụng phép nhân hoá.

 • pic

  Soạn bài Phương pháp tả người

  Soạn bài Phương pháp tả người trang 59 SGK Ngữ văn 6 tập 2. Câu 1. Hãy nêu các chi tiết tiêu biểu mà em sẽ lựa chọn khi miêu tả các đối tượng sau: - Một em bé chừng 4-5 tuổi